Connect with us

ਪੰਜਾਬੀ

ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ, ਜਾਣੋ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ?

Published

on

healthy digestion healthy food

ਵਧੀਆ ਪਾਚਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਆਦਤਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ।

ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਨਾ ਪੀਓ : ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸੀਡਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਪੇਟ ‘ਚ ਗੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਡ੍ਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬਾ ਗੈਪ ਨਾ ਰੱਖੋ : ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬਾ ਗੈਪ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਚਨ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਮੀਲ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬਾ ਗੈਪ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਛੋਟੇ ਮੀਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ : ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਪਾਚਨ ਅੱਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਸਿੱਧਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਪਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਬਤ ਫਲ ਖਾਓ : ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੂਸ ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਜਾਂ ਪਲਪ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਬਤ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਾ ਲੇਟੋ : ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲੇਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਿਫਾਇੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ : ਰਿਫਾਇੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫ਼ੂਡ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ, ਦਹੀਂ, ਛਾਛ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ : ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਵਰਗੇ ਏਰੀਏਟਿਡ ਡਰਿੰਕ ਨਾ ਪੀਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ‘ਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਅਤੇ ਫੈਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਦਰਤੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਛ, ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਦਿ।

Facebook Comments

Trending