Connect with us

ਪੰਜਾਬੀ

Heart Attack: ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਲਟ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ? ਇਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

Published

on

Heart Attack: What is a Silent Heart Attack? How it feels before it falls

ਸਾਈਲੈਂਟ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ : ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਈਲੈਂਟ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਈਲਟ ਅਟੈਕ ਦੇ 4 ਲੱਛਣ –
1. ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਦਬਾਅ, ਜਕੜਨ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ : ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਕੋ ਤੇ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕੋ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਜਕੜਨ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2. ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ : ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਹੱਥ, ਬੈਕ, ਗਰਦਨ, ਜਬਾੜਾ, ਪੇਟ
3. ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ : ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

4. ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ : ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਗਣਾ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫਲੂ, ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

Facebook Comments

Trending